Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Cà Mau


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH
CÀ MAU

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Hương Tràm TP.Cà Mau Thành thị 2003
2 MN Phong Lạc Xã Thanh Lạc, Huyện Trần Văn Thời Nông thôn 2003
3 MN 19/5 TT.Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời Nông thôn 2006
4 MN xã An Xuyên TP.Cà Mau Thành thị 2007

 

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.35119242 - FAX: 08.35119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.