Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Đắc Lắc


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH ĐẮC LẮC

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Hoa Thuận QL 14 - Xã Hòa Thuận - TPBMT - 50.833194 Nông thôn Số 2720 QĐ-BGD&ĐT/GDMN 17/6/2003
2 MG Bình Minh TT EaKnốp - Huyện Ea Kar - 50.829175 Nông thôn Số 3733 QĐ-BGD&ĐT/GDMN 5/7/2004
3 MN 10/3 Số 4 - Phan Chu Trinh, TP.BMT - 50.852416 Thành thị Số 851 QĐUB 19/5/2005
4 MG Ngọc Lan EAKuăng - Huyện Krông Păk - 50.518288 Thành thị Số 851 QĐUB 19/5/2005
5 MGDL Trung Hòa Xã Trung Hòa - Huyện Krông Ana - 50.636872 Thành thị Số 1140 QĐUBND 9/6/2006

6
 MN tư thục My - BMT Phường Thắng Lợi - BMT
 Thành thị Số 812 QĐUB-UBND ngày 18/4/2007
7
 MN Hoa Pơ Lang - BMT 564 Lê Duẩn - Phường Ea Tam - BMT
 Thành thị  Số 363 QĐUB-UBND ngày 18/2/2008
8
 MN Sơn Ca - EaKar  Xã Cư Huê - Huyện EaKar  Nông thôn  Số 1185 QĐUB-UBND ngày 19/5/2008

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.