Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Đồng Tháp


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH ĐỒNG THÁP

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 Nhà trẻ BC thị xã Cao Lãnh Phường 1 - TX.Cao Lãnh Thành thị 1835/QĐ - BGD&ĐT năm 2003
2 MN Bông Sen Thị trấn Mỹ Tho - H.Cao Lãnh Nông thôn 1835/QĐ - BGD&ĐT năm 2003
3 MN Hoa Hồng Thị trấn Cái Tàu Hạ - H.Châu Thành Nông thôn 1835/QĐ - BGD&ĐT năm 2003
4 MN Lấp Vò Thị trấn Lấp Vò - H. Lấp Vò Nông thôn 6103/QĐ-BGD&ĐT năm 2004
5 MN 1/6 Thị trấn Sa Rài - H.Tân Hồng Nông thôn 70/QĐ - BGD&ĐT năm 2004
6 MN Sen Hồng Thị xã Sa Đéc Thành thị 7559/QĐ - BGD&ĐT năm 2005
7 MN Tháp Mười Thị trấn Mỹ An, H. Tháp Mười Nông thôn 7559/QĐ - BGD&ĐT năm 2005
8 MG Bình Thạnh Xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh Nông thôn 479/QĐ - UBND năm 2006
9 MN Thành Bình Thị trấn Thanh Bình - H.Thanh Bình Nông thôn 07/QĐ - UBND năm 2007
10 MN Mỹ An Hưng B Xã Mỹ An Hưng, H. Lấp Vò Nông thôn 07/QĐ - UBND năm 2007

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.