Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Gia Lai


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH
GIA LAI

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MG Xã Đông Xã Đông - Huyện K.Bang Nông thôn Số 2217/QĐ - BGD&ĐT - GDMN ngày 29/4/2004 của Bộ GD&ĐT
2 MN Hương Trà Xã Bầu Cạn - Huyện Chư PRông Nông thôn Số 2217/QĐ - BGD&ĐT - GDMN ngày 29/4/2004 của Bộ GD&ĐT

 

3 MN 3/2 TP. PleiKu Thành thị Số 2217/QĐ - BGD&ĐT - GDMN ngày 29/4/2004 của Bộ GD&ĐT

 

4 MN Kon Dông Thị trấn Kon Dông - Huyện Mang Yang Nông thôn Số 894 - QĐ - UBND ngày 23/12/2005 của UBND tỉnh Gia Lai

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.