Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Hải Dương


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH HẢI DƯƠNG

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Cẩm Chế - Thanh Hà   Nông thôn 3/1/2003
2 MN Sao Mai - Chí Linh   Nông thôn 3/1/2003
3 MN Bình Minh TP Hải Dương Thành thị 5/7/2004
4 MN Nhân Quyền - Bình Giang   Nông thôn 5/7/2004
5 MN An Lạc - Chí Linh   Nông thôn 5/7/2004
6 MN Quốc Tuấn - Nam Sách   Nông thôn 5/7/2004
7 MN Hùng Sơn - Thanh Miện   Nông thôn 3/3/2005
8 MN Hiệp An - Kinh Môn   Nông thôn 3/3/2005
9 MN Tân Kỳ - Tứ Kỳ   Nông thôn 3/3/2005
10 MN Nhà Máy Điện Phôi Lại - Chí Linh   Thị trấn 3/3/2005
11 MN Hải Tân TP Hải Dương Nông thôn 10/10/2005
12 MN Cẩm Điền - Cẩm Giàng   Nông thôn 10/10/2005
13 MN Thái Học - Chí Linh   Nông thôn 10/10/2005
14 MN Tân Quang - Ninh Giang   Nông thôn 10/10/2005
15 MN An Châu - Nam Sách   Nông thôn 20/02/2006
16 MN Kim Anh - Kim Thành   Nông thôn 20/02/2006
17 MN Đoàn Tùng - Thanh Miện   Nông thôn 20/02/2006
18 MN Gia Xuyên - Gia Lộc   Nông thôn 23/7/2006
19 MN Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ   Nông thôn 23/7/2006
20 MN Thanh Bính - Thanh Hà   Nông thôn 23/7/2006
21 MN Văn Hội - Ninh Giang   Nông thôn 23/7/2006
22 MN Long Xuyên - Bình Giang   Nông thôn 23/7/2006
23 MN Cẩm Văn - Cẩm Giàng   Nông thôn 23/7/2006

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.