Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Kiên Giang


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

TỈNH 
KIÊN GIANG

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Dương Đông H.Phú Quốc Hải đảo 2005
2 MNBC Kiên Lương H.Kiên Lương Biên giới 2004
3 MN Họa Mi H.Rồng Riềng Nông thôn 2003
4 MN Hoa Hồng TX.Rạch Giá Thành thị 2005
5 TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯƠNG SEN HUYỆN TÂN HIỆP - KIÊN GIANG   ĐT: 0776273256
6 TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI HUYỆN TÂN HIỆP - KIÊN GIANG   ĐT: 0773732468
7 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG HUYỆN TÂN HIỆP - KIÊN GIANG  

ĐT: 0778651345

8 Trường mầm non  Minh Lương Huyện Châu Thành   Năm 2008
9 Trường mầm non  Vĩnh Hòa Hiệp Huyện Châu Thành   Năm 2008
10 Trường mầm Non Họa Mi TP Rạch Giá   Năm 2004
11 Trường mầm non Đông Hồ Thị xã Hà Tiên   Năm 2010
12 Trường mầm non Định Hòa Huyện Gò Quao   Năm 2012
13 Trường mẫu giáo Dương Đông Huyện Phú Quốc   Năm 2005
14 Trường mầm non TT Kiên Lương Huyện Kiên Lương   Năm 2005
15 Trường mầm Non Sao Mai TP Rạch Giá   Năm 2008
16 Trường mầm Non Hoa Hồng TP Rạch Giá   Năm 2005
17 Trường  mẫu giáo Măng Non TP Rạch Giá   Năm 2012
18 Trường mẫu giáo Thị Trấn Huyện Vĩnh Thuận   Năm 2009
19 Trường mẫu giáo Bình Giang Huyện Hòn Đất   Năm 2010
20 Trường mẫu giáo Bình Sơn Huyện Hòn Đất   Năm 2008
21 Trường mẫu giáo Sơn Kiên Huyện Hòn Đất   Năm 2011

Ghi chú: Trường mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn mức độ 2 năm 2011

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non