Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Kon Tum


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2005 - 2010

TỈNH
KONTUM

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Thực Hành Sư Phạm Thị Xã Kon Tum Thành Thị  
2 MN Quang Trung Thị Xã Kon Tum Thành Thị  
3 MN Hoa Hồng Thị Xã Kon Tum Thành Thị  
4 MN Sơn Ca Huyện Đak Hà Nông Thôn  
5 MN Đak Pờ Xy Huyện Đak Hà Nông Thôn  
6 MN Bình Minh Huyện Đak Tô Nông Thôn  
7 MN Hoa Hồng Huyện Ngọc Hồi Nông Thôn  

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected] Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.