Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Lâm Đồng


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH LÂM ĐỒNG

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Đạ Tẻh Thị trấn Đạ Tẻh-huyện Đạ Tẻh-LĐ ĐT: 063.880486 Nông thôn Số 4809/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/9/2003
2 MN Liên Hiệp Xã Liên Hiệp - huyện Đức Trọng ĐT: 063.844036 Nông thôn Số 4607/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003
3 MN D'Ran Thị trấn D'Ran - huyện Đơn Dương ĐT: 063.870761 Nông thôn Số 691/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/2/2005
4 MN Tuổi Ngọc Xã Gungre - huyện Di Linh ĐT: n063.870761 Nông thôn Số 691/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/2/2005
5 MN 9 Phường 9 - Đà Lạt ĐT:063.822603 Thành thị Số 2826/QĐ - UBND ngày 12/10/2005
6 MN Xuân Thọ Xã Xuân Thọ - Đà Lạt - Lâm Đồng ĐT: 063.593253 Nông thôn Số 2826/QĐ - UBND ngày 12/10/2005
7 MN Anh Đào 2 Lê Hồng Phong - Phường 4 Đà Lạt ĐT: 063.823823 Nông thôn Số 2826/QĐ - UBND ngày 12/10/2005

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.