Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Long An


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH LONG AN

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MG Tân Phước Tây Xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ (xã vùng sâu) Nông thôn 1773/QĐ.BGD&ĐT ngày 22/4/2002
2 MG Lạc Tấn Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ Nông thôn 4825/QĐ.BGD&ĐT ngỳ 26/8/2004
3 MG Nhựt Ninh Xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ (vùng sâu) Nông thôn 858/QĐ.UBND tỉnh Long An ngày 15/3/2005
4 MG Hoa Sen Huỳnh Châu Thổ, Khu phố 1, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức Nông thôn 1471/QĐ.BGD&ĐT ngày 31/3/2003
5 MNBC thị trấn Bến Lức Khu phố 3 thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức Nông thôn 4825/QĐ.BGD&ĐT ngỳ 26/8/2004
6 MNBC Sơn Ca Khu B thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa Nông thôn 1474/QĐ.BGD&ĐT ngày 31/3/2003
7 MG Hoạ Mi Ấp 2 Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa Nông thôn 858/QĐ.UBND tỉnh Long An ngày 15/3/2005
8 MG thị trấn Mộc Hòa Đường 30/4 khu phố 9 thị trấn Mộc Hòa huyện Mộc Hóa Nông thôn 3582/QĐ.UBND tỉnh Long An ngày 6/7/2005

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.