Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Phú Yên


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH
PHÚ YÊN

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Sơn Ca TP Tuy Hòa P.7, TP.Tuy Hòa Thành thị 2004
2 MG Hoa Hồng P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa Nông thôn 2004
3 MN Họa Mi P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa Nông thôn 2005
4 MN 30-4 TT.Trí Thạnh, H.Tuy An Nông thôn 2006

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.