Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Quảng Trị


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH QUẢNG TRỊ

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Họa Mi Huyện Gia Linh Nông thôn Số 2622/ QĐ BGD&ĐT, ngày 11/6/2003
2 MN Bình Minh Khai Sanh, Huyện Hướng Hóa Nông thôn Số 1193/ QĐ BGD&ĐT, ngày 9/3/2004
3 MN Vĩnh Kim Huyện Vĩnh Linh Nông thôn BGD&ĐT, ngày 29/4/2004
4 MN Trung tâm Huyện Triệu Phong Huyện Triệu Phong Nông thôn Số 2212/QĐ - BGD&ĐT, ngày 29/4/2004
5 MN Sao Mã Thị xã Đông Hà Thành thị Số 4072/QĐ - BGD&ĐT, ngày 21/10/2004
6 MN Hoa Phượng Huyện Vĩnh Linh Nông thôn Số 4072/QĐ - BGD&ĐT, ngày 21/10/2004
7 MN Hoa Sen Thị xã Đông Hà Thành thị Số 4072/QĐ - BGD&ĐT, ngày 21/10/2004
8 MN Tuổi Thơ Thị xã Đông Hà Thành thị Số 694/QĐ - BGD&ĐT, ngày 16/2/2005
9 Mn Hải Thái Huyện Gia Linh Nông thôn Số 694/QĐ - BGD&ĐT, ngày 16/2/2005
10 MN Triệu Trung Huyện Triệu Phong Nông thôn Số 1009/QĐ - BGD&ĐT, ngày 27/5/2005
11 MN Hải Phú Huyện Hải Lăng Nông thôn Số 1009/QĐ - BGD&ĐT, ngày 27/5/2005
12 MN Hoa Lan Huyện ĐaKrông Nông thôn Số 1009/QĐ - BGD&ĐT, ngày 27/5/2005
13 Mn Bến Hải Huyện Vĩnh Linh Nông thôn Số 1009/QĐ - BGD&ĐT, ngày 27/5/2005
14 MN Gio Hải Huyện Gio Linh Nông thôn Số 3321/QĐ - UBND ngày 21/12/2005
15 MN Vĩnh Thạch Huyện Vĩnh Linh Nông thôn 288/QĐ - UBND ngày 10/2/2006
16 MN Hoa Sen Huyện Cam Lộ Nông thôn  
17 MN Thành Cổ TXQT Thành thị  
18 MN Linh Hải Huyện Gio Linh Nông thôn  
19 MNTT Hải Lăng   Thành thị  

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.