Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Sóc Trăng


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
TỈNH SÓC TRĂNG

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Họa Mi Thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách Nông thôn 10/2004
2 Mẫu giáo Tuân Tức Xã Tuân tức, huyện Thạnh Trị Nông thôn 25/5/2007
3 Mầm non Sơn Ca Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên Mức độ 1 15/5/2009
4 Mẫu giáo Thới An Hội Xã Thới An Hội, huyện Kế Sách. Mức độ 1 1/6/2009

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.