Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Thái Bình


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH THÁI BÌNH

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Thị trấn Thanh Nê Huyện Kiến Xương Nông thôn Số 2026/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9/5/2003
2 MN Vũ Sơn Huyện Kiến Xương Nông thôn Số 2502/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/5/2005
3 MN Bồ Xuyên TP Thái Bình Thành thị Số 2553/QĐ-BGD&ĐT, ngày 19/5/2004
4 MN Lê Hồng Phong TP Thái Bình Thành thị Số 2502/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/5/2005
5 MN Tây Giang Huyện Tiền Hải Nông thôn Số 693/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16/2/2005
6 MN Liên Cơ Huyện Tiền Hải Nông thôn Số 2502/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/5/2005
7 MN Liên Cơ Huyện Đông Hưng Nông thôn Số 2502/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/5/2005
8 MN Đông Xuân Huyện Đông Hưng Nông thôn Số 2502/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/5/2005
9 MN An Bài Huyện Quỳnh Phụ Nông thôn Số 2062/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9/5/2003
10 MN Thụy Ninh Huyện Thái Thụy Nông thôn Số 2553/QĐ-BGD&ĐT, ngày 19/5/2004
11 MN Song An Huyện Vũ Thư Nông thôn Số 693/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16/2/2005
12 MN Liên Cơ Huyện Hưng Hà Nông thôn Số 2502/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/5/2005
13 MN Vũ Bình Huyện Kiến Xương Nông thôn Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
14 MN Vũ Công Huyện Kiến Xương Nông thôn Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
15 MN Thụy Văn Huyện Thái Thụy Nông thôn Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
16 MN Thụy Hưng Huyện Thái Thụy Nông thôn Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
17 MN Đông Hợp Huyện Đông Hưng Nông thôn Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
18 MN Đông Phong Huyện Đông Hưng Nông thôn Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
19 MN Nam Trung Huyện Tiền Hải Nông thôn Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
20 MN Sơn Ca TP Thái Bình Thành thị Số 452/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006
21 MN Đông Hải Huyện Quỳnh Phụ Nông thôn 1/1/2007
22 MN Quỳnh Thọ Huyện Quỳnh Phụ Nông thôn 1/1/2007
23 MN Song Lãng Huyện Vũ Thư Nông thôn 1/1/2007
24 MN Thị trấn Huyện Tiền Hải   Nông thôn 1/1/2007
25 MN An Ninh huyện Tiền Hải   Nông thôn 1/1/2007

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

.