Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Thừa Thiên Huế


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN 1 - TP Huế Đường Đống Đa, TP.Huế Thành thị 2003-2004
2 MN 2 - TP Huế Đường Đoàn Thị Điểm, P.Thuận Thành Thành thị 2004-2005
3 MN Phong Điền Huyện Phong Điền, tỉnh TTH Nông thôn 2004
4 MN Tây Lộc TP Huế Đường Thái Phiên Thành thị 2005
5 MN Hoa Mai Đường Đống Đa, TP.Huế Thành thị 2006
6 MNTT Anh Đào 26 Đường Kim Long, TP.Huế Thành thị 2006

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.