Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Bé chơi với giấy. (Chủ đề: Ngày hội ngày lễ. Nhóm lớp: Cơm thường)


KẾ HOẠCH CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

 I – MỤC ĐÍCH & YÊU CẦU:
    - Phát triển vận động của tay: đóng mở nắp hộp, vo giấy, ném giấy vào sọt.
    - Rèn luyện các vận động chân: chạy lấy đồ chơi cho cô.
    - Phát triển khả năng phối hợp thị giác với vận động.
    - Trẻ biết phối hợp vận động cùng bạn tích cực.
    - Trẻ nhận biết, gọi tên được từ mở nắp, vo ném, màu xanh, màu đỏ qua trò chơi.
    - Qua vận động bài hát, trò chơi, trẻ cảm nhận được không khí ngày lễ hội Nô-el.

II – CHUẨN BỊ:
    - Ông già Nô-el, nhạc Nô-el.
    - Giấy màu xanh, màu đỏ.
    - Sọt và rổ( xanh – đỏ).