Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Bé chơi vận động để có sức khỏe tốt.(Chủ điểm: Bản thân .Khối: Chồi)


CHỦ ĐIỂM: BẢN THÂN
CHỦ ĐỀ: BÉ LUÔN GIỮ GÌN SỨC KHỎE BẢN THÂN

Đề tài: Bé chơi vận động để có sức khỏe tốt.
Giáo viên: Tân Hồng Ngọc
Chồi 7.


1./ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Rèn luyện sự phát triển của các cơ chân, cơ tay qua kỹ năng nhảy đánh bóng, bật.
- Rèn luyện khả năng khéo léo qua trò chơi phối hợp cùng bạn chuyền bóng bằng bụng. Phát triển vận động tinh qua kỹ năng cột bóng.
- Biết xếo bóng theo thứ tự màu phù hợp.
- Phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo qua trò chơi vẽ lên bóng.
- Thể hiện hành vi, cử chỉ đẹp( biết nhường bạn, chờ thứ tự và tuân theo luật chơi).

2./ CHUẨN BỊ
- Phòng học rộng rãi, thoáng, sạch.
- Bóng bóng, thun cột.
- Gạch.
- Viết lông, dây.
- Rổ đựng bóng.
- Máy casset.