Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

[BDGV.MN.K1] – Lớp thực hành 5 trong chương trình Đào tạo bồi dưỡng Giáo viên màm non ngày 04 – 05/08/2022


Chuỗi thử thách 15 ngày “biến hóa” thành giáo viên mầm non “sở hữu” phương pháp giáo dục STEM hiện đại.

Ngày thực hành đầu tiên tại trung tâm STEAMZone của Lớp học thứ 4 (ngày 02 – 03/08/2022) trong chuỗi chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non về phương thức giáo dục STEM, hỗ trợ phương pháp dạy học phát triển phẩm chất năng lực của trẻ trong năm 2022. Khóa học phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình đào  tạo gồm 15 chương, được chia thành:

 - 1 ngày học trực tuyến

 - 5 ngày tự học

 - 2 ngày thực hành tại STEAMZone

 - 7 ngày làm dự án

Giáo viên nhận được gì sau khóa học này?

 - Giấy chứng nhận thành tích hoàn thành khóa học

 - Nắm bắt kiến thức và thực hành kỹ năng dạy học theo phương thức giáo dục STEM theo hướng phát triển phẩm chất năng lực trẻ.

 - Biết thiết kế giáo án bài học STEM và tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

 - Biết khai thác tài nguyên; sử dụng các thiết bị và công nghệ dạy học, ứng dụng vào dạy học và giáo dục STEM theo chương trình Giáo dục Mầm non

 - Áp dụng phương thức dạy học truy vấn, dạy học tích hợp tích hợp liên môn và dạy học theo dự án (PBL) vào dạy học và tổ chức hoạt động.

Một số hình ảnh trong 2 ngày thực hành của các giáo viên tại trung tâm STEAMZone trong ngày 04 - 05/08/2022


—————————

TRUNG TÂM STEAMZone – HỌC SÁNG TẠO ĐỂ KIẾN TẠO

 Nhà 3, Đường 14, Lô 45, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12

 Điện thoại: 028 3891 1169

 Email: [email protected]

 Fanpage: FB.com/Steamzone.vietnam

 Website: https://stemzone.vn/

Nguồn: https://stemzone.vn/bdgv-mn-k1-lop-thuc-hanh-5-trong-chuong-trinh-dao-tao-boi-duong-giao-vien-mam-non-ngay-04-05-08-2022.html