Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dự thảo sửa đổi Thông tư 01, giáo viên mầm non được bổ nhiệm, xếp lương ra sao?


Đối với giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 nếu có trình độ cao đẳng trở lên thì được bổ nhiệm giáo viên hạng III mới có hệ số lương 2,1.

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông có hiệu lực 20/3/2021.

Tuy nhiên khi thực hiện việc lập kế hoạch, phương án để bổ nhiệm, xếp lương mới đã xuất hiện khá nhiều bất cập, bất hợp lý. Đã có hàng trăm bài viết trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, báo chí và diễn đàn giáo dục khác phản ánh vô số bất cập của chùm Thông tư trên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có những chỉ đạo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng sửa đổi chùm Thông tư trên theo hướng xóa bất cập, hạn chế và tạo điều kiện cho giáo viên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau một thời gian nghiên cứu, lấy ý kiến đã ban hành dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư 01-04/2021 về bổ nhiệm, xếp lương mới cho giáo viên.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư trên điều quan tâm lớn nhất của giáo viên cả nước là việc chuyển hạng như thế nào? Được bổ nhiệm hạng mới và xếp hệ số lương ra sao?

Ảnh minh họa - Lã Tiến

Bài viết này căn cứ vào Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT và dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư 01-04, người viết xin trình bày những điểm mới về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non để giáo viên cả nước dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc đóng góp ý kiến cho dự thảo.

Những điểm mới của dự thảo bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non

Tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021 gồm các nội dung sau:

Chuyển xếp lương khi bổ nhiệm lương mới của giáo viên mầm non theo dự thảo

Theo Thông tư 01/2021 và tại Điều 1 dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 01-04 thì giáo viên mầm non nếu đạt tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề thì được bổ nhiệm xếp lương mới như sau:

“a) Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26);

b) Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26);

c) Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25).” (Trích Điều 7 – Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT).

Như vậy, giáo viên mầm non dự kiến sẽ được chuyển xếp lương như ở bảng dưới đây:

Theo Thông tư 01/2021 và cả dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 21, bậc mầm non là bậc thiệt thòi nhất sau khi bổ nhiệm hạng mới, gần như tương đương hoặc tăng không đáng kể.

Đối với giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 nếu có trình độ cao đẳng trở lên thì được bổ nhiệm giáo viên hạng III mới có hệ số lương 2,1.

Khi đó, giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng đều được bổ nhiệm giáo viên hạng III có hệ số lương khởi điểm 2,1, giáo viên trình độ đại học hưởng lương cao đẳng.

Bậc học mầm non vất vả nhất trong các cấp học, bậc học nên người viết kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hệ số lương ở các hạng giống như bậc phổ thông như hạng III (hệ số lương 2,34-4,98); hạng II (hệ số lương 4,0-6,38); hạng I (hệ số lương 4,4-6,78).

Trên đây là những vấn đề về bổ nhiệm, chuyển xếp lương của giáo viên mầm non theo Thông tư 01/2021 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2021 mà giáo viên mầm non quan tâm. Ở các bậc học khác sẽ được người viết trình bày trong các bài viết tiếp theo.

Bạn đọc và thầy cô có thể tham khảo và đóng góp ý kiến cho dự thảo tại địa chỉ: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1585&fbclid=IwAR2wxCWfgBXHksg3BaELh-9mq2zcrucYSGTV8ahzFPehpq07soAq2rl9JQ4

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguồn https://giaoduc.net.vn