Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cần có bộ chuẩn tiêu chí chuẩn về phát triển của trẻ 5 tuổiBộ chuẩn là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi.

Bộ GD&ĐT vừa phối hợp với Tổ chức cứu trợ trẻ em tổ chức buổi tọa đàm về đề xuất điều chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Tham dự buổi tọa đàm có các chuyên gia đến từ các trường đại học có đào tạo giáo viên mầm non và các sở GD&ĐT.

PGS.TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (GDMN) cho biết, Việt Nam là 1 trong số ít quốc gia ban hành Bộ chuẩn phát triển (PTTE) trẻ em 5 tuổi.

Trong 11 năm qua, Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi là bộ công cụ khẳng định chất lượng đầu ra của GDMN, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng của GDMN. Để đáp ứng yêu cầu mới, cần phải có sự điều chỉnh thích hợp và Bộ đang lắng nghe các chuyên gia ý kiến.


Cần có bộ chuẩn tiêu chí chuẩn về phát triển của trẻ 5 tuổi. (Ảnh Nhật Hồng)

Theo báo cáo kết quả sau 10 năm thực hiện Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi, từ thực tế triển khai tại cơ sở, khảo sát cho thấy cán bộ quản lý và GVMN đều đánh giá cao vai trò của Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi trong việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung chăm sóc, giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN, góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1.

Bộ chuẩn là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi. Cha mẹ trẻ đánh giá cao vai trò của Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong sự hỗ trợ chăm sóc, giáo dục con tại gia đình.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của đất nước thì phát triển của trẻ em nói chung, trẻ em 5 tuổi nói riêng có những thay đổi đáng kể, từ đó làm cho một số chỉ số trong Bộ chuẩn có thể trở nên không còn phù hợp với khả năng của trẻ.

Các nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu quá trình triển khai thực hiện chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; Phân tích kết quả đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; Đánh giá sự phát triển của trẻ em 5 tuổi (theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi); Tổng quan phân tích chuẩn 5 tuổi của một số nước; Xác định các "Mong đợi mới" đối với sự phát triển của trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2021 -2030 và khuyến nghị cho bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam.

Các ý kiến khuyến nghị xem xét điều chỉnh mục đích ban hành Bộ chuẩn là căn cứ để xây dựng chương trình Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và kết quả đầu ra cho cấp học mầm non; nghiên cứu xây dựng số lượng chỉ số đủ phản ánh năng lực và sự phát triển của trẻ 5 tuổi đảm bảo đầy đủ các lĩnh vực phát triển, bổ sung những chỉ số mới phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện nay và một số khuyến nghị của Unesco.

Nhiều khuyến nghị được đưa ra để điều chỉnh nội dung Bộ chuẩn phù hợp với mong muốn của quốc gia về những gì trẻ 5 tuổi nên biết và có thể làm, cần tiến hành xác định các giá trị mong đợi của trẻ, có thể bổ sung các chỉ số về khả năng thích ứng, sự sáng tạo, tổ chức thực hiện công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, tính tự tin và tự trọng; xây dựng yêu cầu cần đạt chuẩn PTTE mang tính hệ thống, liên thông cho tất cả các độ tuổi mầm non và bộ công cụ hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục năm 2020.

Nguồn Dantri