Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài:Lăn bóng.(Chủ điểm:Phương tiện giao thông-Nhóm lớp:Cơm thường)


GIÁO ÁN THỂ DỤC
CHỦ ĐIỂM: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
ĐỀ TÀI : LĂN BÓNG


I. Mục đích yêu cầu:
- Giúp trẻ phát triển thể lực toàn thân, rèn sự dẻo dai của các cơ ngón tay,bàn tay
- Phối hợp tôt hoạt động mắt và tay.
- Trẻ biết sắp xếp sát cạnh và phân biệt được màu xanh – đỏ - vàng
- Trẻ thực hiện đúng động tác lăn bóng. Tham gia tích cực vào giờ học

II. Chuẩn bị:
- Bóng xanh - đỏ - vàng
- Rổ xanh – đỏ - vàng
- Ghế

III. Hoạt động kết hợp:
- NBPB: Màu xanh – đỏ - vàng