Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chính sách phát triển giáo dục mầm non từ 1/11/2020


Từ 1/11/2020, các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em mẫu giáo, mầm non ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn… sẽ được hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn hằng tháng, hỗ trợ tiền ăn trưa.

Nguồn https://baotintuc.vn