Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chậm phát triển trí tuệ là gì?


Chậm phát triển trí tuệ là gì?

Tình trạng chậm phát triển trí tuệ có nghĩa là trẻ học chậm hơn so với những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi và trải qua rất nhiều khó khăn khi học các kỹ năng cần thiết để sinh tồn và làm việc trong cộng đồng. Chậm phát triển trí tuệ cũng làm trẻ bị chậm tiếp thu và phát triển các kỹ năng giao tiếp, khả năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự bảo vệ bản nhân và kỹ năng xã hội.

Trẻ chậm phát triển trí tuệ sẽ có những hạn chế về kỹ năng tư duy, bao gồm khả năng lý luận (giải quyết vẫn đề) và ghi nhớ.

Chúng sẽ gặp khó khăn về khả năng chú tâm và tổ chức các thông tin.
Trẻ chậm phát triển trí tuệ có thể gặp khó khăn khi nhận biết mối liên hệ giữ các sự vật và sự kiện như thế nào.

Ví dụ, trẻ có thể thấy khó hiểu rằng nĩa, dao và muỗng tất cả đều thuộc cùng một phạm trù lớn hơn như dụng cụ nhà bếp.

Để học tập hiệu quả, trẻ chậm phát triển sẽ cần một số hướng dẫn và hỗ trợ nhất định.

Đôi khi khả năng học tập của trẻ có thể chậm trong một khoảng thời gian do một số bệnh nặng, thay đổi hoàn cảnh gia đình hoặc mất thính lực tạm thời. Nhưng những đứa trẻ này sau đó có thể bắt kịp tiến độ học tập và tiếp tục phát triển như những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Tuy nhiên, nếu khả năng học tập tiếp tục chậm một cách đáng kể khi đứa trẻ lớn hơn và sự chậm trễ này ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực phát triển của trẻ, các chuyên gia sẽ bắt đầu nghĩ đến tình trạng chậm phát triển trí tuệ. Điều này có nghĩa là họ cho rằng trẻ sẽ tiếp tục học với tốc độ chậm hơn so với những đứa trẻ khác cùng tuổi khi chúng trưởng thành. Đây là quá trình để các chuyên gia có thể đánh giá đứa trẻ chính xác trước khi đưa ra chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ.

Nguồn: hellodoctors.vn