Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hoạt động với bóng.(Nhóm lớp: Cơm nát)


HOẠT ĐỘNG VỚI BÓNG.


Mục đich yêu cầu:
Kiến thức:
    Trẻ nhận biết được quả bóng :Có nhiều loại bóng mềm và bóng có gai…
    Biết sử dụng nhiều cách chơi với nhiều loại bóng khác nhau.(Bóng mềm, bóng lỗ)
Ngôn ngữ:
     Tập nói theo cô một số từ đơn giản: bóng, bóp, đánh, quay
Kỹ năng:
    Phát triển vận động tinh :Bóp, ném , tung
    Phát triển vận động thô:Chạy đuổi theo bóng, nhón chân, chạy nhảy, chui bò..
Giáo dục:
    Trẻ hiểu được lời nói của cô
    Không dành đồ chơi với bạn
Chuẩn bị:
    Nhạc, đàn ,máy
    Bóng mềm gai, bóng nhựa có lỗ.
    Thùng đựng bóng, hình thú và vải
    Dây xâu bóng