Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài:Chơi với hình tròn.(Nhóm lớp:Cơm thường)


Đề tài: CHƠI VỚI HÌNH TRÒN.

I.Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: -Trẻ hoạt động với hình tròn theo nhiều kiểu khác nhau.
Kỹ năng:  _Cầm vật bằng một tay, hai tay
                   _Luyện vận động tinh, sự khéo léo linh hoạt của các ngón tay.
                   _Sự phối hợp giữa mắt, tay chân và tòan thân.
II.Chuẩn bị:
    Mouse cao su hình tròn
    Nhạc
    Đầu con sâu
    Mũ cáo