Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non


Ngày 05/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2018/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Nghị định bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải nội dung chi tiết tại đây.