Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài:Bé chơi bóng.(Chủ điểm:Gia đình.Nhóm lớp:Mầm)


GIÁO ÁN THỂ DỤCĐề tài     : BÉ CHƠI BÓNG
Lớp         : MẦM 3
Giáo viên: HỒNG VÂN + PHI HOÀNG
Trường MNBCTH 19/5 –Quận 1-Tp Hồ Chí Minh.


I. Mục đích – yêu cầu:
- Vận động: Trẻ thích chơi với bóng, với nhiều vận động khác nhau.
- Thể lực: Phát triẻn cơ tay và chân.
- Thể chất: Rèn sự khéo léo và nhanh nhẹn.
- Giáo dục: Khi chạy chơi không chen bạn và trật tự thực hiện theo yêu cầu của cô.
II. Chuẩn bị:
- Bóng nhiều loại khác nhau, đủ số trẻ.
- 4 sọt nhiều màu.
- Nhạc “Những ngón tay đi dạo” và “Gia đình Anfa”