Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài:Ném xa bằng 2 tay-chạy nhanh 15m.(Chủ điểm :Gia đình.Nhóm lớp:Lá)


HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
THỂ DỤC
CHỦ ĐIỂM: Gia đình
ĐỀ TÀI:  Ném xa bằng hai tay – chạy nhanh 15m
Nhóm lớp:Lá

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Kiến thức: Dạy trẻ ném xa bằng 2 tay, chạy nhanh 15m.
Kỹ năng: - Trẻ biết dùng sức của 2 tay để ném xa.
 - Khi chạy biết nhấc cao chân, xác định được hướng chạy.
Phát triển: - Tính tập trung và chú ý.
        - Rèn luyện và phát triển cả tay, chân, toàn thân.
        - Khả năng nhanh nhẹn và khéo léo ở trẻ.
Giáo dục: - Biết lắng nghe và chú ý cô.
       - Có tính tập thể.

CHUẨN BỊ:
20 – 30 túi cát, cờ để ở đích.
- Sân tập thoáng mát, sạch sẽ, bằng phẳng.
- Máy cát-sét – băng nhạc.