Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Hoa cúc vàng (lớp Lá)


Đề tài: HOA CÚC VÀNG

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
-Trẻ cảm nhận vần điệu và nội dung bài thơ : Mỗi khi mùa xuân đến hoa cúc nở vàng rực rỡ.
- Trẻ đọc thơ diễn cảm, thể hiện được cảm xúc của mình qua nét mặt, điệu bộ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng ghi nhớ có chủ định. Cung cấp từ "Cúc gom nắng vàng , rực vàng hoa cúc".

II/ CHUẨN BỊ :
- Trước hoạt động cho trẻ làm quen bài thơ :cô đọc cho trẻ nghe, giải thích một số từ khó : "gom nắng vàng, rực vàng".
- Đồ dùng - đồ chơi :
+ Tranh minh họa: 2 hay 3 tranh.
+ Một chậu cúc vàng để trong góc gia đình.
III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :
• Hoạt động 1 : Giới thiệu bài thơ
- Cô dùng tình huống :
+ Hình như hôm nay trong lớp mình có gì khác hôm qua. Có ai nhận ra không?
+ Các con có biết hoa cúc nở vào dịp nào không ?

+ Các con nghĩ xem hoa cúc có những màu gì ?
- Tác giả Nguyễn Văn Chương có viết bài thơ miêu tả vẽ đẹp của hoa cúc. Các con hãy lắng nghe xem trong bài thơ miêu tả vẻ đẹp của hoa cúc như thế nào nhé!
• Hoạt động 2: Đọc thơ
- Lần 1: cô đọc diễn cảm, kết hợp tranh minh họa.
- Lần 2: Cô đọc thơ kết hợp cử chỉ, điệu bộ minh họa.
- Dạy trẻ đọc theo cô: 2- 3 lần
• Hoạt động 3: Dạy đọc thơ
- Trong bài thơ tác giả đang nói về mùa gì
- Mùa đông trong bài thơ được miêu tả như thế nào?
- Câu thơ nào đã thể hiện điều ấy ?
+ Cho trẻ đọc lại đoạn 1+2 . "Đoạn thơ này nói về thời tiết của Mùa đông"
- Còn mùa xuân thì sao ?
- Câu thơ nào nói lên điều này ?
+ Cô cho trẻ đọc lại đoạn 3: "Đoạn thơ này khi mùa xuân đến hoa cúc vàng nở rất đẹp"
- Tác giả miêu tả hoa cúc như thế nào ?
- Khi mùa xuân đến con cảm thấy như thế nào ?
- Câu thơ nào nói lên niềm vui của mọi người khi mùa xuân đến
+ Cho trẻ đọc lại đoạn 4 : "Đoạn này nói về ngày tết hoa nở rất vui"
- Các con thử tượng xem nếu chúng ta đang ở trong thời tiết mùa đông các con cảm thấy thế nào ?
- Chia nhóm cho trẻ đọc thơ.
• Hoạt động 4: Tưởng tượng - sáng tạo
- Các con hãy thử đặt tên cho bài thơ (cô viết lại tên cho trẻ xem)
- Cô giới thiệu tên bài thơ " Hoa cúc vàng" của tác giả Nguyễn Văn Chương
- Nếu con được vui chơi trong vườn hoa cúc vàng con cảm thấy thế nào ?
- Nếu con là tác giả con sẽ tả hoa cúc vàng đẹp như thế nào ?
Trò chơi: Thử tài
- Các con hãy kết cho cô mỗi nhóm 5 bạn.
- Các nhóm thi đua nhau tìm những bài thơ, bài hát hay câu chuyện về các loại hoa sẽ thi đua nhau.


Nhấn vào đây để tải bài giảng