Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Bé biết gì về cây dừa? (lớp Chồi)


ĐỀ TÀI: BÉ BIẾT GÌ VỀ CÂY DỪA

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên cây dừa.
- Biết nhận xét những đặc điểm rõ nét về cấu tạo và hình dáng của cây.
- Biết được ích lợi của cây.
2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng ghi nhớ, so sánh.
- Chơi được trò chơi.
3. Thái độ:
- Biết yêu cây xanh, chăm sóc cây.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh về cây dừa.
- Hình ảnh một số loại quả.
- Nhạc bài Lý cây xanh, Quả.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
- Lớp chơi: "Gieo hạt"
- Các con vừa chơi trò chơi gì?
- Gieo hạt để làm gì?
+ Gieo hạt để nảy mầm thành cây, cây lớn lên ra hoa kết trái.
- Cho trẻ kể tên cây xanh mà trẻ biết.
- Cho trẻ xem tranh cây dừa.
- Cô cùng trẻ quan sát và thảo luận.
+ Đây là cây gì? (Cây dừa).
- Con có nhận xét gì về cây dừa?
+ Thân cây dừa như thế nào? (Cao, to).
+ Tàu dừa (Lá) như thế nào? (Như chiếc lược).
+ Quả dừa như thế nào? Quả mọc ra sao? (Quả to, mọc thành buồng, bên trong quả có nước trong và rất ngọt, ngon...).
+ Các con đã ăn quả dừa chưa? Con cảm thấy thế nào?.
* Trẻ chơi: "Nu na nu nống"
- Cách chơi: Cho trẻ ngồi duỗi chân ra cùng chơi, bạn nào bị cô bắt được lên làm theo yêu cầu của cô.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Trả lời câu hỏi như sau: (Mỗi trẻ bị bắt được chỉ trả lời 1 câu hỏi).
+ Nhà con có trồng cây dừa không? Hoặc con có thấy ở đâu chưa?
+ Con được ăn và uống nước dừa bao giờ chưa? Vậy con thấy nó như thế nào?
+ Con có yêu quí cây dừa không? Yêu quí con phải làm như thế nào?
* Trẻ chơi: "Thi xem đội nào nhanh"
- Cách chơi: - Mỗi đội có nhiều loại quả, con bật qua 2 vòng lên chọn quả dừa gắn bên phải bạn nhỏ, tổ nào gắn được nhiều quả dừa đúng theo yêu cầu của cô tổ đó thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi - Khen đội thắng.
+ Trẻ biết yêu quí cây xanh, biết chăm sóc và bảo vệ.
- Lớp hát: "Lý cây xanh" và di chuyển ra ngoài.

Nhấn vào đây để tải bài giảng