Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Ai giỏi nhất (lớp Chồi)


Trò chơi: AI GIỎI NHẤT
Lớp Chồi

I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết một số đồ dùng trong gia đình cần sử dụng điện.
- Phát triển kĩ năng tư duy, phán đoán, tưởng tượng.
- Giáo dục trẻ không chơi nghịch vào những ổ cấm điện, khi đến gần vật dụng sử dụng điện khi đã cấm điện.
II. Cách chơi:
Cô chuẩn bị một số đồ dùng sử dụng điện và đồ dùng không sử dụng điện.
Từng trẻ tham gia chơi chạy lên tìm đồ dùng sử dụng điện kéo vào khung màu hồng.

Nhấn vào đây để tải bài giảng