Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Thăm nhà bà ( lớp Chồi)


Đề tài: Thơ "Thăm nhà Bà"

I/ Mục đích - Yêu cầu:
- Cháu biết thể hiện bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, yêu thương bà.
- Hiểu nội dung bài thơ.
- Hứng thú tham gia học cùng cô.
II/ Chuẩn bị:
Bài hát "Cháu yêu bà"
III/ Tiến hành:
Hoạt động mở đầu :
- Cô cháu nghe giai điệu bài hát: "Cháu yêu bà"
- Trò chuyện về nội dung bài hát .
Hoạt động 1:
- Cô giới thiệu bài thơ "Thăm nhà bà"
- Cô đọc diễn cảm lần 1
- Tóm tắt nội dung bài thơ : Bài thơ nói về tình cảm yêu thương của cháu đối với bà, biết giúp đỡ bà khi bà đi vắng.
- Cô đọc lần 2:
- Cho cháu xem tranh.
+ Đi vắng: là không có ở nhà.
+ Thóc vàng: là lúa vàng.
- Cho cháu nhắc lại từ mới.
Hoạt động 2 : Luyện tập
- Cô dạy cả lớp đọc, tổ, nhóm, cá nhân đọc 2-3 lần, cô quan sát sửa sai cho cháu.
• Đàm thoại nội dung bài thơ:
- Cô vừa dạy bài thơ gì?
- Bài thơ nói ai?
- Cháu đã làm việc gì để giúp bà.
Giáo dục cháu biết yêu thương giúp đỡ bà.


Nhấn vào đây để tải bài giảng