Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Thi xem ai nhanh ( Lớp mầm )


Trò chơi: Thi xem ai nhanh
Lứa tuổi: 3-4 tuổi

Cách chơi: Cô sẽ nói đặc điểm, công dụng của đồ dùng, bạn nào có đồ dùng loại đó thì giơ lên cho các bạn xem và kiểm tra.


Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét.


Nhấn vào đây để tải bài giảng