Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Ai đi làm ( Lớp mầm )


Trò chơi: Ai đi làm
Lứa tuổi: 3-4 tuổi


I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết được tên bố mẹ và những nét nổi bậc của bố mẹ.
- Giúp trẻ có khả năng ghi nhớ, nhận biết và phân biệt được những dấu hiệu nổi bậc của bố mẹ.
- Giáo dục trẻ yêu bố mẹ và những người thân trong gia đình.


II. Cách chơi:
Cô treo tranh các thành viên trong gia đình. Lần lượt cho từng người trong gia đình biến mất (đi làm) và hỏi trẻ đó là ai?
Trẻ trả lời chính xác cô khen trẻ.

 

Nhấn vào đây để tải bài giảng