Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Về đúng nhà (lớp Lá)


Trò chơi: VỀ ĐÚNG NHÀ

I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ nhận ra các chữ cái o, ô, ơ trong từ.
- Trẻ phát âm đúng các chữ cái o, ô, ơ.
- Phát triển kỹ năng cầm bút.
II. Cách chơi:
Cô cho trẻ quan sát hình. Dùng bút kéo các hình có chứa chữ cái giống với chữ cái trên ngôi nhà.

Nhấn vào đây để tải bài giảng