Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Tìm nhanh- nối nhanh ( lớp Lá)


Trò chơi : TÌM NHANH- NỐI NHANH

I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ nhận ra các chữ cái o, ô, ơ trong từ.
- Trẻ phát âm đúng các chữ cái o, ô, ơ.
- Phát triển kỹ năng cầm bút và nối của trẻ.
II. Cách chơi:
Cô cho trẻ quan sát hình, tìm chữ cái o, ô, ơ trong các từ phía dưới hình nối với chữ cái o, ô, ơ.
Cô quan sát, động viên trẻ.

Nhấn vào đây để tải bài giảng