Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Ai chọn đúng (lớp Chồi)


Trò chơi: AI CHỌN ĐÚNG ?

I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ phân biệt được đồ dùng nào là đồ dùng học tập.
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cẩn thận.
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động của cô.
II. Cách chơi:
Trẻ tham gia chơi chọn đồ vật và kéo vào khung. Nếu đồ vật nào là dụng cụ học tập thì sẽ ở lại. Nếu đồ vật nào là không là dụng cụ học tập thì về vị trí ban đầu.

Nhấn vào đây để tải bài giảng