Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Ai nối nhanh (lớp Chồi )


Trò chơi: AI NỐI NHANH

I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3.
- Rèn cho trẻ kỹ năng đếm, đối chiếu giữa nhóm đồ vật và chữ số.
- Trẻ hứng thú học tập cùng cô, có ý thức học tập tốt.
II. Cách chơi:
Trẻ chơi nối nhóm đồ vật với chữ số tương ứng.

Nhấn vào đây để tải bài giảng