Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Bé học chữ cái o-ô-ơ (lớp Lá)


Đề tài: Chữ cái O, Ô, Ơ


I. Mục đích - Yêu cầu:
- Nhận biết chữ o, ô, ơ có trong từ.
- Phát triển ngôn ngữ: trẻ nhớ và lặp lại tên chữ. Đọc từ có chứa chữ (đọc vẹt theo cô).
- Củng cố kỹ năng quan sát tranh và kể lại nội dung bức tranh theo ý của trẻ.
- Tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Rèn luyện trẻ ngồi đúng từ thế, cầm bút đúng khi đồ chữ.
II. Chuẩn bị:
- Tranh có chữ cho trẻ nhận chữ trong từ.
- Giấy có chữ nét đứt cho trẻ đồ chữ.
- Trang trí chữ: o, ô,ơ thành các hình đẹp mắt để trang trí lớp.
III. Tiến Hành:
1. Hoạt động 1: Bé làm quen chữ cái o, ô
Cho trẻ quan sát tranh và trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh.
Khuyến khích mỗi trẻ đều nói lên suy nghĩ của trẻ về bức tranh mà trẻ được quan sát.
Hướng trẻ về nhân vật trọng tâm của bức tranh là cô giáo.
Đố trẻ: Cô giáo được viết chữ như thế nào?
Cho trẻ quan sát từ: Cô giáo.
Giới thiệu với trẻ về chữ o, ô có trong từ cô giáo.
Trẻ làm quen với chữ o, ô
So sánh chữ o và chữ ô
Mỗi trẻ đều được gọi tên chữ o và chữ ô
Cô phát cho mỗi trẻ một bức tranh trong tranh có các từ có chứ chữ o, trẻ gạch dưới chữ o hoặc chữ ô và đọc tên chữ theo yêu cầu của cô.
2. Hoạt động 2: Bé học chữ ơ.
Cho trẻ quan sát tranh và trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh.
Khuyến khích mỗi trẻ đều nói lên suy nghĩ của trẻ về bức tranh mà trẻ được quan sát.
Đố trẻ: từ vui chơi được viết như thế nào?
Cho trẻ quan sát từ: vui chơi.
Giới thiệu với trẻ về chữ ơ:
Trẻ quan sát chữ ơ, đọc tên chữ ơ.
So sánh chữ o và chữ ơ.
So sánh 3 chữ: o, ô, ơ
Nhận diện chữ o, ô, ơ trong từ
3. Hoạt động 3: Trò chơi: Hãy đoán đúng tên tôi
Trẻ chọn chữ cái nào các nhóm trẻ sẽ thảo luận để tìm tranh có chữ đó. Đọc tên chữ. Đồ các chữ nét đứt trong từ.


Nhấn vào đây để tải bài giảng