Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Tìm thức ăn cho con vật (lớp Chồi )


Trò chơi: TÌM THỨC ĂN CHO CON VẬT
Lứa tuổi : 4-5

I. MỤC ĐÍCH:
Trẻ biết con vật nào thường ăn loại thức ăn nào.
Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các con vật gần gũi.
II. CÁCH CHƠI:
Cô chia trẻ tham gia chơi làm 2 đội hoặc 2 trẻ tham gia chơi.
Hai đội đứng thành hàng dọc. Trẻ đứng đầu hàng ở mỗi đội lần lượt ngồi lên con thú nhún bằng nhựa di chuyển tới bảng. Lấy bút tìm thức ăn trong sọt và gắn đúng cho con vật.
Sau đó, trẻ lên thú nhún và di chuyển về cuối hàng đội mình. bạn thứ hai tiếp tục trò chơi.
Kết húc trò chơi đội nào tìm và gắn đúng nhiều thức ăn đội đó thắng cuộc.

Nhấn vào đây để tải bài giảng