Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Ai nhớ giỏi (lớp Chồi )


Trò chơi: AI NHỚ GIỎI
Lứa tuổi :4-5

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Trẻ biết lựa chọn đúng cặp chữ số và số lượng tương ứng.
- Phát triển khả năng ghi nhớ cho trẻ.
II. CÁCH CHƠI:
Chia làm 2 đội chơi hoặc 2 trẻ tham gia chơi.
Quyết định người chơi trước bằng cách đổ xí ngầu.
Trẻ tham gia chơi chọn 2 ô. Nếu 2 ô có số lượng đồ vật và chữ số tương ứng thì trẻ sẽ được tặng 1 bông hoa và tiếp tục lật 2 ô khác.
Nếu trẻ lật không đúng thì trẻ sẽ úp 2 hình đó trở lại vị trí như cũ và nhường quyền chơi cho đội bạn.
Kết thúc trò chơi, đội nào được nhiều bông hoa đội đó thắng.

Nhấn vào đây để tải bài giảng