Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cùng bé dọn nhà


* Mục đích:
Ôn luyện các chữ cái và các số đã học.
* Chuẩn bị:
- Vẽ 4 ngôi nhà 5 tầng (mỗi nhà đều gắn 1 chữ cái)
- quân lô tô vẽ các đồ dùng gia đình: bàn, tủ, đèn...
- Thẻ chữ cái rời.
* Cách chơi:
Chơi theo nhóm, 2 cháu ngồi cùng chiều (mỗi cháu xếp 2 nhà).
Cô giáo giới thiệu cho trẻ biết có một khu nhà mới xây xong, các cháu hãy giúp đỡ mọi người xếp đồ dùng (các quân lô tô) vào nhà mới, đúng nhà, đúng tầng.
Ví dụ: Xếp cho cô cái tủ vào tầng 1 của nhà. Cái đèn vào tầng 5 của nhà có chữ "n"
Cô cho lần lượt từng cháu xếp. cháu nào xếp sai là mất lượt chơi. Cô có thể thay đổi quân lô tô và chữ cái đánh dấu tên nhà.
Khi trẻ đã chơi thành thạo, cô cho các cháu chơi theo nhóm có 2 cháu, một cháu chỉ dẫn, một cháu xếp đồ vào nhà mới.