Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Chơi với gậy ( Nhà trẻ )


Giáo án.

HOẠT ĐỘNG CHUNG
Thể dục: chơi với gậy

NỘI DUNG KẾT HỢP
Nhận biết PB: màu xanh - đỏ - vàng
Kỹ năng: xếp cạnh - xếp nối tiếp

Lớp: GẤU BÔNG