Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Bật liên tục qua các vòng ( Lớp Chồi )


Giáo án

HOẠT ĐỘNG CHUNG:
Thể dục: Bật liên tục qua các vòng
TCVĐ: Chèo thuyền

NỘI DUNG KẾT HỢP
Âm nhạc: Nghe nhạc khởi động và chơi TCVĐ
Toán: Đếm số lượng

Lớp: CHỒI