Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Chủ đề: Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Thời gian:2 tuần

I. Mục tiêu:
1. Phát triển nhận thức:
- Trẻ tìm hiểu về mưa và một số hiện tượng tự nhiên khác: nắng, mây, tối, sáng.v.v..
- Hiểu được mưa có từ đâu, một số nguồn nước khác nhau trong tự nhiên.
- Hiểu được sự luân chuyển ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng
2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp:
- Đọc diễn cảm bài thơ về mặt mưa, mặt trời.
- Biết nói trọn câu.
- Thể hiện tích cách nhân vật qua lời thoại
3. Phát triển thẩm mỹ:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh trẻ.
- Biết sử dụng và phối hợp màu sắc trong các hoạt động nghệ thuật, tạo hình.
- Hát đúng lời và đúng gia điệu một số bài hát về mưa và các hiện tượng tự nhiên
4. Phát triển thể chất:
- Rèn luyện các vận động và thể hiện các vận động một cách khéo léo.
- Vận động theo độ nhanh chậm, mô tả mưa qua các vận động.
5. Phát triển tình cảm - xã hội:
- Thể hiện phép lịch sự và lễ phép trong gia tiếp với cô, với bạn.
- Thể hiện thái độ trước cái đẹp và cái xấu.

Nhấn vào đây để lấy file hoàn chỉnh