Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Giới thiệu về phần mềm ActivInspire


ActivInspire là phần mềm giảng dạy và học tập thế hệ mới:

* Kết hợp chức năng của phần mềm đoạt giải ActivPrimary và ActivStudio - hai tùy chọn giao diện hỗ trợ tất cả các trình độ cấp lớp
* Dễ dàng tích hợp chức năng Trả Lời Của Học Viên trong ActiVote và ActivExpression.
* Mang lại một giải pháp giảng dạy và học tập duy nhất cho Windows, Mac và Linux

 

Được thiết kế để hoạt động trên nhiều bảng trắng tương tác khác nhau, ActivInspire cho phép bất kỳ lớp học nào cũng trở thành một ActivClassroom!

Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ sản phẩm cốt lõi nào trong phạm vi ActivClassroom, ActivBoard, ActivSoftware, ActiVote, ActivExpression ActivPanel - bạn có thể nâng cấp miễn phí thành ActivInspire Professional Edition trong năm 2009.

ActivInspire Professional Edition bao gồm mọi thứ bạn từng mong đợi từ ActivStudio & ActivPrimary, cộng với nhiều thứ nữa.

ActivInspire Personal Edition cho phép các giáo viên, học viên, phụ huynh và những người khác có lợi từ môi trường giàu tính năng của ActivInspire, hoàn toàn miễn phí!

Bạn có thể sử dụng ActivInspire ngay cả khi bạn có một thương hiệu bảng trắng tương tác khác, hoặc bạn hoàn toàn không có bảng trắng.

Theo prometheanworld.com