Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thế nào là giáo án điện tử ?


Để tìm hiểu định nghĩa giáo án điện tử là gì? Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về một số khái niệm sau:
• Học liệu điện tử (courseware): là các tài liệu học tập được số hóa theo một kiến trúcđịnh dạng và kịch bản nhất định được lưu trữ trên máy tính nhằm phục vụ cho việc dạy và học. Dạng thức số hóa có thể là văn bản (text), slide, bảng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video,... và hỗn hợp các dạng thức nói trên.
- Học liệu điện tử: học liệu tĩnh và học liệu đa phương tiện.
- Học liệu tĩnh: các file text, các slide, bảng dữ liệu...
- Học liệu đa phương tiện:
+ Các file âm thanh để minh họa hay diễn giải kiến thức.
+ Các file flash hoặc tương tự được tạo ra từ các phần mềm đồ họa dùng để mô phỏng kiến thức.
+ Các file videoclip
+ Các file trình diễn tổ hợp các thành phần trên theo một cấu trúc nào đó.
• Bài giảng điện tử:
Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động giáo dục đều được thực hiện thông qua môi trường multimedia do máy tính tạo ra.
Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình dạy học được xác định thông qua yếu tố phương tiện. Hệ thống máy tính và các phần mềm được sử dụng làm phương tiện để giáo viên chuyển tải tri thức.


• Phần mềm dạy học:
Phần mềm dạy học bao gồm tất cả các chương trình máy tính được sử dụng trong quá trình dạy học nhằm hỗ trợ giúp cho quá trình chuyển tải tri thức từ người dạy đến người học như giáo trình điện tử, bài giảng điện tử, phim, phim hoạt hình (animation), games, tự điển...( nghĩa rộng).

Vậy giáo án điện tử là một bản kế hoạch lên lớp của giáo viên được xây dựng bằng phần mềm tin học. Cần phải phân biệt giáo án điện tử với bài giáng điện tử là những tập tin có chức năng chuyển tải nội dung giáo dục đến học sinh. Như vậy, bài giảng là công cụ tương tác giữa người hoc và người dạy để thực hiện các mục tiêu của giáo án. Xét về mặt hình thức, giáo án điện tử có thể là trang văn bản hay một file với các đường liên kết trực tuyến. Giáo án điện tử không thay thế hoàn toàn cho phương pháp giảng dạy truyền thống, nhưng yếu tố trực quan có khả năng hỗ trợ cho những bài giảng được mở rộng và trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.

Hiendo mamnon.com