Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu trả lời có/không


Câu trả lời có/không

Các bước dạy trẻ :

(1) Đối với những vật mà trẻ không thích : Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Cầm 1 vật mà trẻ không thích lên (đồ ăn hoặc đồ chơi ) và nói “Con có muốn____(tên đồ vật) không ?”. Hướng dẫn trẻ lắc đầu nói không hoặc nói “không”. Ngay sau khi trẻ trả lời như vậy, bỏ vật mà trẻ không thích xuống khỏi tầm mắt của trẻ.
(2) Đối với những vật mà trẻ thích : Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Đưa 1 vật mà trẻ thích ra (đồ ăn hoặc đồ chơi ) và nói “Con có muốn____(tên đồ vật) không ?”. Hướng dẫn trẻ gật đầu nói có hoặc nói “có”. Ngay sau khi trẻ trả lời như vậy, đưa cho trẻ vật mà trẻ thích.
(3) Lựa chọn câu trả lời có và không : Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Đưa ra 1 vật mà trẻ không thích hoặc 1 vật mà trẻ thích và hỏi trẻ “Con có muốn____(tên đồ vật) không ?”. Hướng dẫn trẻ lắc đầu nói không đối với những vật mà trẻ không thích hoặc gật đầu nói có đối với những vật mà trẻ thích. Ngay sau khi trẻ trả lời không, cất vật mà trẻ không thích đi. Ngay sau khi trẻ trả lời có, đưa cho trẻ vật mà trẻ thích.

* Trong mỗi Bước 1,2 & 3: Làm lại từng bước trên và gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

* Vật liệu : Những đồ ăn và đồ vật mà trẻ thích và không thích.

* Điều kiện trước tiên :
Bắt chước lắc đầu và gật đầu hoặc bắt chước nói “không” và “có”
* Gợi ý cách dạy :
Làm mẫu lắc đầu hoặc làm mẫu “có” và “không”
Câu hỏi Trẻ trả lời
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
(1-3) “Con có muốn___ ?”
(1) “không”
(2) “Có”
(3) Hoặc “có” hoặc “không”
(1) (2) (3)
1. Đối với những vật trẻ không thích
2. Đối với những vật trẻ thích
3. Lựa chọn câu trả lời có và không

? Gợi ý bổ trợ : Chắc chắn dùng những vật mà trẻ thực sự thích và không thích. Dùng những đồ ăn đáng sợ như ( gia vị/ nước mắm, mù tạc ) mà con bạn không thích để làm vật không thích.

(Theo Nhidong.org.vn)