Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bài tập: Đi trên ghế băng - Bước qua chướng ngại vật


I.Yêu cầu: - Củng cố và rèn luyện kỹ năng đi trên ghế băng và bước qua chướng ngại vật. - Giáo dục tính nhanh nhẹn, linh hoạt, phát triển khả năng giữ thăng bằng - Củng cố khả năng nhận biết màu vàng – đỏ. - Rèn luyện sự mạnh dạn tự tin. Biết phản ứng theo hiệu lệnh của cô. - Giáo dục cháo khi chơi không tranh giành đồ chơi, không xô đẩy bạn.