Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Các bộ phận của cơ thể ( dễ nhớ và có ý nghĩa )


Bài 7 : Các bộ phận của cơ thể

Các bước dạy trẻ :
(1) Nhận biết các bộ phận của cơ thể : Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Hãy chỉ vào ____( bộ phận của cơ thể )’’. Nhắc trẻ chỉ vào đúng các bộ phận trên cơ thể trẻ và củng cố việc làm theo chỉ dẫn của trẻ.
(2) Đọc tên các bộ phận của cơ thể: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Chỉ vào 1 bộ phận trên cơ thể bạn và hỏi trẻ : “Đây là cái gì’’. Nhắc trẻ nói tên bộ phận đó và củng cố việc trả lời của trẻ.

* Trong mỗi bước 1 & 2 : Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ thực hiện việc làm theo chỉ dẫn hoặc trả lời bạn bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

• Điều kiện trước tiên :
(1) Làm theo 5 chỉ dẫn từng bước một.
(2) Nhận biết được bộ phận cơ thể và gọi tên các đồ vật quen thuộc.
• Gợi ý cách dạy :
(1) Làm mẫu chỉ dẫn hoặc hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chạm tay vào các bộ phận trên cơ thể.
(2) Làm mẫu các câu trả lời đúng.
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
(1) “Chỉ tay vào ____’’
(2) “Đây là cái gì ‘’
(1) Chỉ tay vào đúng bộ phận trên cơ thể
(2) Gọi tên bộ phận đó
(1) (2) (3)
1. Đầu
2. Chân
3. Bụng
4. Mũi
5. Mồm
6. Chân
7. Mắt
8. Tai
9. Tóc
10. Má
11. Vai
12. Tay
13. Mặt
14. Cánh tay
15. Ngón tay
16. Khuỷu tay
17. Cằm
18. Ngón chân
19. Ngón tay cái

Gợi ý bổ trợ : Trước hết, hãy chọn các bộ phận trên cơ thể mà nó không nằm ở vị trí quá gần nhau ( ví dụ: Dạy cách phân biệt đầu và chân tốt hơn là phân biệt mũi và mắt).