Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bài tập tổng hợp : Bật qua CNV – Đập bóng và bắt bóng -- Trèo lên xuống ghế (2 cách)


- Rèn luyện cho trẻ thao tác đúng, thuần thục kỹ năng bật qua CNV đập và bắt bóng, trèo lên xuống ghế. - Phát triển tố chất nhanh nhẹn, sức mạnh, sức bền, khéo léo. - Giáo dục trẻ hoàn thành nhiệm vụ, quan tâm cộng tác với bạn trong khi chơi.